🦋 ᴊɪɴɴɪᴄʜᴀ sᴛᴀᴛᴜsʟᴀʀ 👻

AAAAAFd_7XZDiYHJujER8Q Like 19
Is this your channel? Confirm ownership for additional features

ᴀssᴀʟᴏᴍᴜ -ᴀʟᴇʏᴋᴜᴍ 🤗
ʜᴜsʜ ᴋᴇʟɪʙsɪᴢ
ᴋᴀɴᴀʟɪᴍɪᴢ sɪᴢɢᴀ ʏᴏǫᴀᴅɪ ᴅᴇɢᴀɴ ᴜᴍɪᴅᴅᴀᴍᴀɴ
sɪᴢ ʙɪᴢɴɪ ᴛᴀɴʟᴀʙ ᴀᴅᴀsʜᴍᴀᴅɪɴɢɪᴢ.
ᴊɪɴɴɪᴄʜᴀ sᴛᴀᴛᴜsʟᴀʀ ᴠᴀ ɪᴄʜᴀᴋ ᴜᴢᴅɪ ʜᴀɴɢᴏᴍᴀʟᴀʀ ʙɪʀɪɴᴄʜɪ ʙɪᴢᴅᴀ ᴋᴇʏɪɴ ʙᴏsʜǫᴀʟᴀʀᴅᴀ
ᴄʀᴇᴀᴛᴏʀ: @Botirbekoff
ᴍᴜʀᴏᴊᴀᴛ ᴜᴄʜᴜɴ: @JinnichastatusBot
Channel's geo & Language
Uzbekistan, Uzbek
Category
Quotations


Channel's geo
Uzbekistan
Channel language
Uzbek
Category
Quotations
Added to index
22.05.2019 17:12
Post statistics #21622:
308
1h
422
3h
518
8h
647
24h
684
48h
None of the channels forwarded this publication
Post views:
Date
Growth
Summary
Mon, 25 May
+580
580
12:00
+1h
+308
308
13:00
+2h
+32
340
14:00
+3h
+82
422
15:00
+4h
+33
455
16:00
+5h
+1
456
17:00
+6h
+30
486
18:00
+7h
+31
517
19:00
+8h
+1
518
20:00
+9h
+30
548
21:00
+10h
+1
549
22:00
+11h
+30
579
23:00
+12h
0
579
Tue, 26 May
+102
682
00:00
+13h
+1
580
01:00
+14h
+1
581
02:00
+15h
+30
611
03:00
+16h
+2
613
04:00
+17h
0
613
05:00
+18h
0
613
06:00
+19h
0
613
07:00
+20h
+1
614
08:00
+21h
0
614
09:00
+22h
+1
615
10:00
+23h
+31
646
11:00
+24h
+1
647
12:00
+2
649
13:00
0
649
14:00
0
649
15:00
0
649
16:00
0
649
17:00
+30
679
18:00
0
679
19:00
0
679
20:00
0
679
21:00
0
679
22:00
+1
680
23:00
0
680
Wed, 27 May
+33
715
00:00
+2
682
01:00
0
682
02:00
0
682
03:00
0
682
04:00
+1
683
05:00
0
683
06:00
0
683
07:00
0
683
08:00
0
683
09:00
0
683
10:00
+1
684
11:00
0
684
12:00
0
684
13:00
0
684
14:00
+30
714
15:00
0
714
16:00
0
714
17:00
0
714
18:00
+1
715
19:00
0
715
Thu, 28 May
+32
747
13:00
+32
747