Qalbim satrlari🥹


Kanal geosi va tili: O‘zbekiston, O‘zbekcha


Bu kanal sogʻdiw ucn ocilgan Sogʻdiwim sni sevaman🫵🏻❤️🥹 sardor gapng qiziqmas🤣


Kanal geosi va tili
O‘zbekiston, O‘zbekcha
Statistika
Postlar filtri


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish


❤️🫵🏻🤪


Endi tepdmi😂🥰🤣


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish


🥺🥺😔


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish

18 ta oxirgi post ko‘rsatilgan.