Izzatillaevich | Ekspertlar uchun


Kanal geosi va tili: O‘zbekiston, O‘zbekcha


🚀 O'z infomahsulotlaringizni (kurs, kouching, konsultatsiya va h.k) ko'proq sotishga va jarayonlarni tizimlashtirib, kamroq ishlashga yordam beruvchi maslahatlarimni TEKIN ga ulashaman!
📩 Murojaat uchun: @izzatillaevich_expertsbot


Kanal geosi va tili
O‘zbekiston, O‘zbekcha
Kanalni o‘qish