Happiness✨


Kanal geosi va tili: O‘zbekiston, O‘zbekcha
Toifa: TelegramKanal geosi va tili
O‘zbekiston, O‘zbekcha
Statistika
Postlar filtri


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
Счастье


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish


Taqdir siylamadi bizni bor-yo'g'i, 
Shunchaki bu dardlar qozondi zafar... 
Lek qalbda so'nmadi umidlar cho'g'i, 
Biz baxtga yetamiz kelasi safar! 
Bezabon biz emas, 
Yurak tilsizdir! 
Biz baxtsiz emasmiz 
Baxtlar bizsizdir!!!


Sizning ham yoshligingizda ahunaqa yoki shinga oʻxshash voqea boʻlganmi.???? ☺️😂


Ким учун канчалик кераклигимни билдим😔😔😔


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
...
https://t.me/happiness_daily


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
Izohsiiz


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
🥲🥲🥲

•┈┈┈••✦🍃💔 🕊✦••┈┈┈•
🦋 https://t.me/happiness_daily
•┈┈┈•• ✦🕊💔 🍃✦••┈┈┈•


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
😢


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
❤️


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
❤️


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
🔥


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
🕊


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
✨❤️😥


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
Hech narsa ishonchsiz boʻlmaydi💫


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
https://t.me/happiness_daily

🖇❤️😥


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
😍😍😍❤️

20 ta oxirgi post ko‘rsatilgan.