Tezkor xabarlar


Kanal geosi va tili: O‘zbekiston, O‘zbekcha


Энг сўнгги тезкор хабарлар ва долзарб янгиликлар!
Реклама – @TXREKLAMA


Kanal geosi va tili
O‘zbekiston, O‘zbekcha
Kanalni o‘qish

145 674

+164 bugun
+11 298 hafta uchun
+11 128 oy uchun
obunachilar

8.6

23 kanallar zikrlari
47 zikrlar
2 repostlar
iqtibos indeksi

13 385

9.2% ERR
7.7% ERR24
o‘rtacha qamrov
1 post

11 153

8.9k 12 soat ichida
11.2k 24 soat ichida
14k 48 soat ichida
o‘rtacha reklama
1 post qamrovi

2 oy 19 kun

11.04.2022
kanal yaratildi
21.04.2022
TGStat'ga qo‘shilgan
kanal yoshi

310 jami

3 kecha
39 hafta uchun
177 oy uchun
postlar

10%

obunachilar kanal postlarini o‘qiydilar

8%

joylashtirilganidan keyin
ilk 24 soat ichida
postlarni o‘qiydilar

obunachilar faolligi (ERR)